Nu in de Bios The Kyte Runner

The Kite Runner is de verfilming van de wereldwijde bestseller van de Afghaanse auteur Khaled Hosseini – in Nederland verschenen als “De Vliegeraar”. Het verhaal heeft een hoog autobiografisch gehalte. De belevenissen van de hoofdpersoon Amir vertonen grote parallellen met Hosseini’s eigen leven.

.Leave a Comment