NZa dure geneesmiddelen 100 vergoeden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert minister Klink om de gemiddelde inkoopkosten van dure geneesmiddelen 100% te vergoeden. De NZa wil het systeem zo inrichten dat patiënten altijd het medicijn krijgen dat het meest geschikt is voor hun situatie, maar dat ziekenhuizen wel worden gestimuleerd om zo efficiënt mogelijk in te kopen. Ziekenhuizen kunnen vaak kortingen en bonussen bedingen van de fabrikanten bij de inkoop van dure geneesmiddelen. De NZa adviseert daarom ziekenhuizen de gemiddelde inkoopkosten te vergoeden, dus exclusief de kortingen en bonussen.

Dure geneesmiddelen zijn geneesmiddelen met extreem hoge kosten, voornamelijk gericht op de behandeling van verschillende vormen van kanker. De NZa bepaalt op advies van het CVZ welke geneesmiddelen als “duur geneesmiddel” worden aangemerkt. Momenteel zijn er 26 geneesmiddelen aangemerkt als dure geneesmiddelen en 7 als weesgeneesmiddelen.

Bij het bepalen van de maximumvergoeding houdt de NZa rekening met de gemiddelde hoogte van de kortingen en bonussen die de ziekenhuizen ontvangen van de fabrikant. Zo wordt het ziekenhuis gestimuleerd om te onderhandelen over de prijs van dure geneesmiddelen met de fabrikant. Deze kortingen komen uiteindelijk ten goede van de consument. In de komende maanden onderzoekt de NZa hoe hoog die bonussen en kortingen zijn.

De NZa adviseert de minister daarnaast om voor dure geneesmiddelen een apart te declareren prestatie te maken. De kosten zijn in het geval van dure geneesmiddelen zo extreem hoog (een verschil van euro 50.000,- met een goedkoop middel is niet ongewoon) dat het niet praktisch is om het gemiddelde van de kosten onderdeel te maken van de bestaande DBC’s. Wanneer de dure geneesmiddelen onderdeel zouden uitmaken van de DBC wordt de variatie in de kosten per DBC erg hoog. Door een aparte prestatie te maken wordt dit voorkomen. Dit geldt ook voor geneesmiddelen voor zeer zeldzame aandoeningen, de zogeheten weesgeneesmiddelen. Bijkomend voordeel is dat het voor de verzekeraar inzichtelijk maakt hoeveel dure geneesmiddelen er worden verstrekt. Door te werken met een aparte prestatie waarin dure geneesmiddelen per dosis worden vergoed kan maatwerk worden geleverd. Als een patiënt een middel acht keer krijgt toegediend zijn er acht extra prestaties, bij een patiënt die één dosis krijgt is dat er één.

Het advies van de NZa over de bekostiging van de dure geneesmiddelen maakt deel uit van de uitwerking van de prestatiebekostiging medisch specialistische zorg. De invoering van dit systeem staat gepland voor 1 januari 2009. Op dat moment kan ook de nieuwe regeling voor dure geneesmiddelen ingaan.

De NZa heeft voor de totstandkoming van dit advies de betrokken marktpartijen geconsulteerd.Leave a Comment