Op zoek naar uw voorouders.

Weinig mensen weten hoe zij moeten beginnen met een onderzoek naar hun ouders en voorouders. Genealoog “Nijenoort” helpt u om een begin te maken. Zodat u later zelf verder kan gaan om uw eigen famieliegeschiedenis te gaan beschrijven.Behalve een leuke hobby is stamboomonderzoek later leuk om aan uw kinderen en kleinkinderen hun familie geschiedenis te vertellen of te beschrijven.Ook kan ik u aan gegevens helpen van verenigingen bij U in de buurt. Alwaar u dan, als u wilt lid van kan worden.Ik wens u veel plezier met deze leuke maar tijdrovende bezigheid.Cees Jan Nienoord.c.nienoord@planet.nl


Hoofdstuk 1. Praten met uw familie.


Tot een van de eerste bronnen behoren herrinneringen van uw directe familie en de documenten die zij hebben bewaard.

Als voorbeeeld noem ik er enkele op.


Directe bronnen zoals:


– perssoonsbewijsen

– paspoorten

-trouwboekjes


Indirecte bronnen zoals:


– geboortekaartjes

– trouwkaarten

– rouwbrieven-

– bidprentjes (RK)

– kranteartikelen

– herinneringgen van een 25 jarig huwelijk of van een jubileum

– oude foto’s

– brieven, enz.

Vraag of u van deze bronnen een fotokopie mag maken, Praat met zoveel mogelijk familieleden, in het bijzonder met de oudere generatie en begin vooral bij de oudste onder hen.

En wat doen oudere mensen liever dan praten over ‘vroeger’! Neem eventueel hun gesprek op met de apparateur die daar voor beschikbaar is, maar de eerste vereiste is luisteren en door het stellen van vragen proberen hun geheugen wat op te frissen. Ook kunt u aantekeningen maken als u geen opname apparateur in uw bezit heeft. Of laat ze zelf hun herinneringen opschrijven. Bereid u goed voor op het gesprek en stel gerichte vragen.


Hoofdstuk 2. Hoe schrijf ik het op.


U bgint met het verzamelen van gegevens over uzelf, eventueel over uw eigen gezin en over dat van uw ouders. Noteer, behalve namen, plaatsen, data’s van geboorte, doop, huwelijk, overlijden en andere bijzonderheden die zich ook voordeden in uw familie, zoals een scheiding of emigratie,enz. Alles wat voor een familiegeschiedenis of een van de vier onderzoeks mogelijkheden zoals in de mannenlijke lijn de rechtstreekse stamboom (lijn) en stamreeks (rechte lijn met zijtakken) Of een van de meest gebreukte methoden van deze tijd “de kwartierstaat voor de mannelijke en vrouwelijke lijn (van je vader en moeders kant. Ten slotte heb je nog de meest bewerkelijke onderzoek met de naam “Parenteel” Dan zoek u alle mannelijke en vrouwelijke takken van u en uw voorouders op. Dus behalve vader en moeders kant. Ook hun broers en zussen en alle aanverwante familie daarvan. Hierover later meer.

Neemt u wel van te voren het besluit welke van de vier mogelijke onderzoeken u gaat gebruiken. Dan voorkomt u als u eenmaal bezig bent, heel veel werk. Wees vooral secuur met uw werk. codeer alles gelijk en gebruik een goede archief opstelling. Dat voorkomt u later veel zoekwerkEn stel u zelf steeds weer de vraag. WIE- WAT- WAAR- WANNEER- WAAROM en WAARDOOR iets in uw familie voordeed.


Hoofdstuk 3. Methode.


De tijdsdimentie die aan stamboomonderzoek vastzit maakt het tot een vorm van historisch onderzoek. Het is ook niet wonderlijk dat de methodiek die bij stamboomonderzoek wordt gebruikt overeenkomt met die van de geschiedbeoefening.


Neem daar voor de volgende schema voor genealogisch onderzoek aan.
1- VRAAG.


(wat wil ik) bijvoorbeeld. Uw begint met uw onderzoek en steld uzelf de vraag: b.v. Wie zijn mijn voorouders?


2- DOELSTELLING.


( met wel doel doe ik dit onderzoek en op welke wijze) Zie hiervoor in hoofdstuk 2. De 4 vormen van onderzoek die u kunt nemen, zoals: Stamboom- Stamreeks- Kwartierstaat of Parenteel.


3- VERKENNING.


( Dan volgt een verkennend onderzoek waarin wordt nagegaan of iemand anders al met het betreffende onderzoek- of een gedeelte ervan- misschien al heeft gedaan of er nog mee bezig is. Daarmee wordt dubbel werk voorkomen. Informeer u daarover via internet- verenigingen- archieven.


4. BRONNEN.


(Vervolgens wordt op zoek naar informatie oude en nieuwe documenten geraadpleeg’. Zowel de primaire als de secundaire bronnen) Zie hiervoor de foto genia_bronnenboek.5.BEOORDELING.
( Paralel aan het verzamelen van informatie tijdens de verkennende fase [3] en bij de bronnenonderzoek [4] lopen de kritische beoordeling en de verwerking van de gevonden informatie. Hoe gaan we om met de gevonden informatie [documenteren en coderen] En hoe beoordelen we de betrouwbaarheid ervan? Wat moet je wel en wat moet je niet noteren [controleer of de informatie klopt]


6. EINDRESULTAAT.


( Het eindresultaat wordt hierdoor een goede door u opgezette: Stamboom- Stamreeks-Kwartierstaat of Parenteel) Uw eigen geschreven stuk familiegeschiedenis.

S.v.p. nog even geduld ik ga deze site opzetten en dat kost ook tijd.

DEZE SITE IS IN UITVOERING.Leave a Comment