Ouderhulplijn open voor eenzame ouderen tijdens feestdagen

Twintig procent van de ouderen in Nederland (420.000 ouderen) viert geen Kerst en Oud en Nieuw. Ruim 200.000 ouderen (10 %) krijgen tijdens de feestdagen geen bezoek. Van de verpleeg- en verzorgingshuisbewoners krijgt 60 % nooit bezoek. Ouderen die tijdens de feestdagen behoefte hebben aan een luisterend oor of een babbeltje kunnen zo vaak ze willen 24 uur per dag de Ouderenhulplijn 0900-60 80 100 bellen. Het Nationaal Fonds Ouderenhulp, het enige goede doel voor kwetsbare ouderen, stelt dit telefoonnummer speciaal voor deze ouderen beschikbaar.

In Nederland voelt een miljoen ouderen zich vaak eenzaam, circa 33% van de 65-plussers. 200.000 van hen zijn zelfs ‘extreem eenzaam’. Daarnaast blijft het aantal ouderen dat zelfstandig woont, toenemen – net als de eenzaamheid. Volgens prognoses van het NIZW en CPB zijn er in 2010 zo’n 1,5 miljoen eenzame ouderen, waarvan er meer dan 310.000 extreem eenzaam zijn.

Volgens Jan Romme, directeur van Ouderenhulp, is het eenzaamheidsgevoel onder ouderen tijdens de feestdagen extra groot. “Eenzaamheid is volgens eenzaamheidsexpert en socioloog J. De Jong Gierveld het verschil tussen de verwachting en de realiteit. Feestdagen horen gezellig te zijn; het is een echt familiefeest. Daarom is de Ouderenhulplijn voor deze ouderen van zo’n groot belang.”

Naast het beschikbaar stellen van de Ouderenhulplijn organiseert Ouderenhulp op 20 en 21 december kerstdiners voor 1500 eenzame ouderen. Dit gebeurt bij 26 Van der Valk restaurants in heel Nederland.
Leave a Comment