Paarden gevaarlijker dan honden

De overheid lijkt bijtincidenten met honden met hernieuwde aandacht onder de loep te willen nemen. Maar is preventieve regelgeving wel nodig? Het nieuwe maandblad Hondenleven (verschijnt 17 oktober) komt tot een verrassende conclusie: omgaan met paarden is veel gevaarlijker dan omgaan met honden.

Volgens kynoloog en auteur Marcel Nijland geven de cijfers geen directe aanleiding tot preventieve maatregelen zoals verplichte gedragstesten of muilkorfgeboden voor honden boven een bepaalde schofthoogte. Uit eerder verschenen rapporten blijkt dat het aantal bijtincidenten is gedaald van 50.000 in 1989 naar 33.000 in 1998. Op dit moment ligt het geschatte aantal ongelukken nog steeds rond de 30.000 bijtongevallen per jaar. De dalende trend lijkt zich hiermee licht door te zetten, aldus het artikel in Hondenleven, het blad waarvan Sacha Gaus hoofdredacteur is.

Bovendien is er geen zekerheid dat maatregelen als gedragstesten of muilkorven daadwerkelijk effect zullen hebben op de bijtstatistieken. Een groot aantal bijtincidenten gebeurt binnenshuis. Een repressieve maatregel als muilkorven heeft dan geen zin, tenzij hondenliefhebbers bereid zouden zijn massaal hun hond binnenshuis te muilkorven. Wanneer uitgegaan wordt van een bepaalde schofthoogte, blijven de kleine honden onterecht buiten schot. Er zijn ontzettend veel factoren van invloed op agressie, maar uitgerekend grootte is er daar niet één van. Risicofactoren zoals angst, slechte socialisatie, geslacht van de hond, jachtdrift en gebrek aan gehoorzaamheidstraining spelen een veel grotere rol.

Nijland heeft berekend dat paardensport veel gevaarlijker is dan omgaan met honden, zowel qua kleine als grote ongevallen en zeker als de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden meegeteld. In de paardensport ontstaan bijna 75.000 letsels per jaar op 870.000 ruiters. Dat zijn verhoudingsgewijs viermaal zo veel ongevallen als honden veroorzaken.Leave a Comment