Pepernotenoverlast drijft school tot wanhoop

In Afghanistan mag dan een bloedige strijd woeden, in Afrika mogen vele landen en streken gebukt gaan onder droogte, hongersnood en schrijnende armoede, in Zuid Amerika mogen ontvoeringen aan de orde van de dag zijn om drugs- of oliebelangen veilig te stellen, dit valt allemaal in het niet bij de problemen van onze eigen Nederlandse samenleving. Wij hebben namelijk een school in Oldenzaal die gekweld wordt door pepernotenoverlast.

De Sinterklaastijd begon vroeger op de dag dat de goedheiligman voet zette op Nederlandse bodem. Vanaf dat moment was al het heerlijk snoepgoed te koop dat de Sint met gulle hand rondstrooit: pepernoten, taaitaai, speculaas (al dan niet gevuld,) strooigoed, chocolade letters en de beruchte, met mierenzoete groene “snot” gevulde chocoladekikkers.

Maar nee, de commercie regeert in ons arme, veramerikaniseerde kikkerlandje en omdat de vraag het aanbod bepaalt puilen de vakken in de supermarkt en diverse grootwinkelbedrijven nu al uit met het meest geavanceerde Sinterklaassnoepgoed dat je maar kunt wensen. Eenvoudig en gewoon is in onze door “uitstraling, status, luxe en wellness” bedorven samenleving al lang niet goed genoeg meer.

Dit premature Sinterklaassnoepgoed komt nu als een boemerang terug. Letterlijk. Want de scholieren van het Carmel College in Oldenzaal bekogelen elkaar ermee in de gangen en kantines van de school. Overal liggen pepernoten die vervolgens per ongeluk of expres door de leerlingen vertrapt worden. Het gruis is bijzonder moeilijk te verwijderen en het schoon en opgeruimd houden van de schoolruimtes wordt een hels karwij.

Je ziet al haast de op het randje van overspannenheid balancerende schoonmaakploeg gebukt gaan onder zo veel vroegtijdige Sinterklaasellende. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit en de Sint zijn pepernoten vanuit Madrid in het verre, zonnige en warme

Spanje.

Er geldt op deze door de pepernotenmangel gehaalde school nu een streng en strikt pepernotenverbod. Degene die het overtreedt wordt gestraft met de roe of moet in de zak. Een zo huiveringwekkend vooruitzicht, dat elke leerling het wel zal laten dit te overtreden.

Het is natuurlijk buitengewoon verbazingwekkend dat als er zich rampen voordoen in de wereld, het Rode Kruis giro 777 of 555 opent en geld inzamelt om het leed van de getroffenen te lenigen, maar in geval van Oldenzaal is er nog geen enkele inzamelactie op gang gekomen.

Wie zich voor dit enorm probleem gesteld ziet, verdient op zijn minst onze morele steun, Echter, van een Internetpagina waarop je je solidariteit met de geprangde schoolleiding en leerlingen kunt betuigen is evenmin enige sprake. Deze zwaarst denkbaar getroffenen van onze samenleving die nu een pepernootloze pre-Sinterklaastijd tegemoet gaan staan er alleen, maar dan ook helemaal en moederziel alleen voor.

De koningin, doorgaans de eerst aanwezige als ons Vaderland door een ramp getroffen wordt, laat zich in Oldenzaal in het geheel niet zien en ook Willem-Alexander en Maxima schitteren door afwezigheid. Zelfs de troostprijs, prinses Margriet, zit er niet in.

Oldenzaal is dus Nationaal Rampgebied. Maar hoeveel volkeren zouden niet onmiddellijk met onze problemen willen ruilen? Dit, in combinatie met het feit dat klagen en sakkeren hier de Nationale Sport is, bezorgt mij tranen in de ogen. En natuurlijk die eeuwige spraakverwarring. Want in Oldenzaal zijn de pepernoten in de ban gedaan, maar feitelijk bedoelen ze de harde, halfronde, krokante kruidnoten.

Pepernoten zijn zacht, onregelmatig van vorm en verkruimelen niet. Ik word hier alleen maar nog droeviger van.


Geschreven door Bas Meisters


Leave a Comment