Valse start…

Het zal u niet ontgaan zijn: het sentiment en de ontwikkelingen op de aandelenbeurzen zijn de laatste tijd niet bepaald goed te noemen. Eigenlijk kunnen we wel stellen dat het beurssentiment momenteel ronduit slecht is.Enerzijds is er een fundamentele oorzaak voor het huidige sentiment, anderzijds geldt dat aanhoudende dalingen op de beurs beleggers angstig maken, waardoor ook zij maar besluiten hun aandelen te verkopen. En dat extra aanbod zet de aandelenmarkt nog eens extra onder druk…

De fundamentele oorzaak ligt onder andere in de sterk dalende huizenprijzen in de VS (zo’n 7% afgelopen jaar) en heeft ook te maken met de omvangrijke afboekingen die banken realiseren op hun subprime-leningen (leningen aan mensen die de lasten daarvan eigenlijk niet kunnen dragen). Deze omvangrijke afboekingen bij banken zet het vertrouwen tussen banken onderling sterk onder druk, en voor onderlinge leningen vragen zij dan ook fors hogere risicopremies (rentes).

Deze hogere rentes maken activiteiten die bij een lagere rente nog wel rendabel zouden zijn nu onrendabel. En daarmee heeft de vertrouwenscrisis tussen banken onderling ook haar weerslag op de ‘echte’ economie.

Naast de crisis op de Amerikaanse huizenmarkt, en die tussen banken onderling, geldt dat de consument ook nog eens getroffen wordt door hogere grondstofprijzen. De uitgaven aan de pomp en die van voedingsmiddelen stijgen gestaag, waarmee het vrij besteedbaar inkomen verder onder druk komt te staan.

En, het door consumenten incasseren van de uit gestegen huizenprijzen voortvloeiende ‘winst’ voor het doen van extra consumptieve uitgaven (middels de zogeheten ‘home equity-loans’) begint in de VS – met de dalende huizenprijzen van afgelopen jaar – nu ook een moeilijk verhaal te worden. Oplopende werkloosheidscijfers in de VS, mede veroorzaakt door bovengenoemde factoren, heeft vervolgens opnieuw weer een negatief effect op het consumentenvertrouwen…

Met deze negatieve ontwikkelingen zal het u niet verbazen dat de groei van de Amerikaanse economie sterk aan het terugvallen is. Verwacht wordt dat de groei van de Amerikaanse economie in de eerste kwartalen van 2008 mogelijk helemaal zal stilvallen, en wellicht zelfs enige kwartalen negatief zal zijn.

Echter, naast deze negatieve ontwikkelingen zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo geldt bijvoorbeeld dat voor de Nederlandse economie voor 2008 nog altijd mooie groeicijfers worden verwacht, met een groei van ruim 2%.

Voor de bedrijven in de Amerikaanse S&P 500 wordt verwacht dat de winst komend jaar met gemiddeld circa 15% kan oplopen. Redenen hiervoor zijn de beperkte winstgroei in 2007 (op vergelijkingsbasis is groei daardoor makkelijker haalbaar), de verwachting dat centrale banken de rentes verder zullen verlagen en de mogelijkheid voor deze bedrijven om te profiteren van gunstige economische ontwikkelingen elders in de wereld.

Natuurlijk wordt u als belegger niet blij van een portefeuille die u maand-in-maand-uit in waarde ziet dalen. Maar, waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat is dat u over een wat langere termijn bezien een mooi rendement behaalt. Sterke fluctuaties op de wat korte termijn, zowel naar beneden als naar boven, zijn daarbij vrijwel onvermijdelijk.

Wanneer uw portefeuille gevuld is met ondergewaardeerde kwaliteitsaandelen, behoudt u deze aandelen het best gewoon in portefeuille, ook wanneer deze de afgelopen maanden in koers gedaald zijn. Wanneer u overweegt om aandelen aan te schaffen dan geldt dat er momenteel heel wat interessante kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijk geprijsde aandelen te vinden zijn, waarvan u op de wat langere termijn een mooi rendement mag verwachten.

Hoewel de laatste maanden op de beurs ronduit slecht waren geldt dat de waarderingen momenteel alleszins redelijk zijn. Een negatief economisch scenario lijkt daarmee voor een belangrijk deel reeds ingeprijsd te zijn. Het negatieve sentiment kan vanzelfsprekend echter nog wel een tijdje aanhouden.

De beurs loopt doorgaans een maand of zes tot twaalf vooruit op de ontwikkelingen in de economie. Wanneer de economie in de tweede helft van 2008 zou gaan stabiliseren om vervolgens weer wat aan te trekken, dan zou dat reeds met enige maanden in de beurskoersen zichtbaar moeten worden. Het zou ons niet verbazen wanneer 2008, ondanks de valse start en ondanks het huidige negatieve sentiment, uiteindelijk toch nog een fraai beursjaar zal worden.


Door: Hendrik Oude Nijhuis, expert op het gebied van value-beleggen en schrijver van het Warren Buffett E-Book. Het Warren Buffett E-Book is gratis beschikbaar via: www.warrenbuffett.nl


Leave a Comment