Bijna de helft van de Nederlanders beweegt nog steeds niet voldoe

“Nederlanders zijn de afgelopen twee jaar actiever geworden in hun vrije tijd. Dat is goed nieuws, maar tegelijkertijd beweegt bijna de helft van alle Nederlanders nog steeds te weinig. Vooral mensen met zittende beroepen en schoolgaande jongeren blijven achter bij de norm van 30 minuten bewegen per dag.” Ross reageert daarmee op het Trendrapport Bewegen en Gezondheid dat TNO in april heeft gepubliceerd.

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) zoekt deze doelgroepen op en gaat daarom met de campagne 30minutenbewegen het land in. Clémence Ross (directeur NISB) heeft in april 2007 alle provincies met de campagnebus bezocht om zo op lokaal en regionaal niveau de campagne kracht bij te zetten. 30minutenbewegen laat Nederlanders zien en beleven dat bewegen niet alleen gezond maar ook leuk is.

Aan 30minutenbewegen werkt een ongekend groot aantal mensen en organisaties mee, waaronder ambtenaren, GGD-medewerkers, provinciale sportraden, docenten, huisartsen, welzijnswerkers en vele professionals die sport en bewegen stimuleren. Door de landelijke campagne te verbinden met regionale en lokale beweegactiviteiten, wil NISB nog meer Nederlanders bereiken.


Acties


Behalve de tour met de campagnebus staan voor dit jaar meer acties gepland, waaronder Start met (beweegclinics voor beginnende sporters), Beweegmaatje (Internetcommunity) en evenementen op vmbo-scholen. Meer informatie staat op www.30minutenbewegen.nl.


De campagne 30minutenbewegen


De vierjarige campagne 30minutenbewegen richt zich op alle Nederlanders met de boodschap om meer te (gaan) bewegen. Te weinig lichaamsbeweging geeft een verhoogd risico op het krijgen van onder meer diabetes, bepaalde vormen van kanker, obesitas, stress en depressie. NISB voert de beweegcampagne uit in opdracht van het ministerie van VWS en wil bereiken dat 65% van de Nederlanders in 2010 aan de beweegnorm voldoet. Vier groepen krijgen bijzondere aandacht in de campagne: vmbo-ers, 50-plussers, chronisch zieken en werknemers met zittende beroepen. Dit zijn de groepen die niet of nauwelijks aan sport en bewegen toekomen.NISB
Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) is als landelijk kennis- en innovatie-instituut goed op de hoogte van trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. NISB geeft richting aan vernieuwing, werkt aan deskundigheidsbevordering en ondersteunt professionals in het werkveld van sport- en bewegingsstimulering. Als kennis- en innovatiecentrum behoort verspreiding en implementatie van vernieuwingen eveneens tot de taken van NISB.


Leave a Comment