VijftigPlusser.nl – ANBO zegt lidmaatschap CSO op – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG!

ANBO voor 50-plussers heeft het CSO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties) laten weten dat het zijn lidmaatschap van dit landelijke samenwerkingsverband beëindigt.

ANBO ervaart het verplicht moeten samenwerken in CSO-verband als té knellend. Het voortdurend onvrijwillig concessies moeten doen aan eigen inzichten wordt niet in het belang geacht van haar leden en van alle ouderen waarvan ANBO de belangen tracht te behartigen. ‘Onvrijwillige samenwerking leidt tot niets’, aldus ANBO. Wij willen een moderne, krachtige en dynamische belangenbehartiger voor 50-plussers zijn. Geen ambtelijke logge organisatie met een structurele instellingssubsidie, maar een organisatie die kan ondernemen in het maatschappelijk middenveld.

Met deze nieuwe manier van werken ligt de weg open voor samenwerking met een veelheid van partners om de belangen van senioren nog effectiever te behartigen. Ook de politieke lobby kan met meerdere partners plaatsvinden. ANBO zal zich overigens blijven inzetten om de politieke lobby op relevante onderwerpen in te zetten samen met de andere ouderenorganisaties. In 2007 betaalt ANBO voor het laatste jaar mee aan het CSO.
Leave a Comment