VijftigPlusser.nl – Website: Wandelen in Portugal – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG!

Deze website is gemaakt door Roel Klein en Bert Stok. In het begin van de jaren 80 deden wij onderzoek naar enkele aspecten van de traditionele landbouw in de Serra da Freita en de Serra da Arada (zie foto’s). Dat is een schitterend gebergte op zo’n vijftig kilometer ten zuidoosten van Porto. We schreven er een wetenschappelijk verhaal over, maar we wilden meer. Waarom niet iets maken voor een breder publiek?

Dat iets zou een wandelgids kunnen zijn, bedachten we. Daarin konden we als enthousiaste wandelaars schrijven over het gebied waar we zo gefascineerd door waren geraakt. Zo zijn we in 1993 aarzelend begonnen met het in kaart brengen van wandelmogelijkheden in ‘ons gebergte’. Al gauw bleek dat dit gebied te klein was om er een afzonderlijke gids over te schrijven. We maakten ons territorium groter en trokken naar andere regio’s.

Wandelingen uitzetten was zeker in het begin pionierswerk. Zo moesten we ons behelpen met kaarten die stamden uit een ver verleden. Uit de tijd dat in Portugal de auto nog aan zijn zegetocht moest beginnen. Mooie landwegen op de kaart bleken te vaak overgroeid of simpelweg verdwenen. Nu, ruim tien jaar later, zijn er vier wandelgidsen van ons verschenen bij uitgeverij Op Lemen Voeten.

Onze gidsen zijn meer dan alleen wat wandelsuggesties. Elke wandeling staat in het kader van een volgens ons interessant thema en heeft dus een achtergrondverhaal. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd. Aan bod komen natuur, (traditionele) landbouw, geschiedenis (van het landschap), (dorps)architectuur, mijnbouw en vele andere onderwerpen. Via kijkpunten in de routebeschrijving wordt de wandelaar gewezen op interessante elementen in het landschap. We hebben gepoogd de achtergrondverhalen zo te schrijven dat ze vooraf, in de leunstoel, goed te lezen zijn. Onze gidsen zijn ook, denken we, interessant voor de niet-wandelaar Ze geven een net iets andere kijk op een gebied dan de doorsnee reisgids en vormen daarop dus een mooie aanvulling. Het project dient geen enkel commercieel doel. We doen het uitsluitend uit liefhebberij.


Waarom deze site?


Tijdens onze reizen in Portugal kwamen wij vaak Nederlandse wandelaars tegen die niet op de hoogte bleken te zijn van onze gidsen. Je kunt ze wel in elke boekhandel bestellen, maar ze staan alleen in de schappen van gespecialiseerde reisboekhandels. Via deze site willen we onze gidsen meer onder de aandacht brengen. Het zou jammer zijn als de Nederlandse en Vlaamse wandelaar in Portugal niet tenminste weet heeft van onze wandelsuggesties en aangewezen is op gidsen die nauwelijks ingaan op de achtergronden van het wandelgebied. Bijkomend voordeel van onze gidsen is dat ze in het Nederlands zijn geschreven. Dat kan bij zoiets ingewikkelds als het volgen van een routebeschrijving misverstanden voorkomen.Wat vindt u op deze site?
De site staat vol informatie over wandelen in Portugal. U vindt hier onder andere:

● Informatie over een groot aantal wandelgebieden

● Wandelsuggesties in die gebieden

● Een aantal routebeschrijvingen inclusief kaartje en achtergrondverhaal

● Informatie over wandelgidsen

● Informatie over een aantal natuurparken

● Een groot aantal interessante links

● Foto’s: klik op de foto’s voor een vergroting

● Foto-collages van de wandelgebieden


Leave a Comment