Nieuw Keurmerk Vaartuigbeveiliging is een feit

Met het vaststellen van de producteisen is het Keurmerk voor Vaartuigbeveiliging gerealiseerd. Het College van Deskundigen Vaartuigbeveiliging van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) heeft geruime tijd aan de voorbereidingen hiervan gewerkt. In dit College zijn verzekeraars, KLPD, ANWB, Hiswa, Watersportverbond, Vebon en het VbV vertegenwoordigd.

De schadelast door inbraak uit en diefstal van vaartuigen blijft verzekeraars grote zorgen baren. Om dit risico ook in de toekomst verzekerbaar te houden hebben genoemde organisaties dit initiatief genomen. Met het invoeren van een keurmerk op gebied van vaartuigbeveiliging worden bezitters van pleziervaartuigen beter in staat gesteld om hun boot op een meer effectieve manier te beveiligen. Het keurmerk richt zich in eerste instantie op alarm- en volgsystemen. Met deze laatste categorie wordt de opsporingskans aanzienlijk vergroot, mocht een vaartuig worden gestolen.

Binnen het Keurmerk Vaartuigbeveiliging worden de volgende categorie├źn onderscheiden:


Categorie 1.


Mechanische beveiliging (zoals kabels, kettingen, sloten, buitenboordmotorsloten)ingevoerd vanaf eind 2007


Categorie 2.


Inbraakdetectie met signalering (optisch, akoestisch)


Categorie 3.


Diefstaldetectie met doormelding naar een gecertificeerde PAC

Het keurmerk is niet alleen van toepassing op de beveiligingsproducten zelf, maar ook op de inbouw van de producten. Dit moet natuurlijk op een vakkundige en betrouwbare wijze gebeuren.

ECB Nederland BV, een bekende Certificatie Instelling in de vaartuigbranche, gaat de regelingen uitvoeren. Leveranciers zijn uitgenodigd hun systeem aan te bieden om voor het keurmerk in aanmerking te komen. De verwachting is dat begin september 2007 de eerste gecertificeerde systemen geleverd kunnen worden. Informatie over de goedgekeurde systemen wordt vanaf dat moment ook gepubliceerd via de website van VbV (www.stichtingvbv.nl).

Leave a Comment