Lessen in geluk

Zo langzamerhand zijn we er wel achter dat ons geluk ‘m niet zit in een goede baan, een tweede vriendin of nieuwe kleren. Innerlijke leegte en onvervuld verlangen blijven onder het gladgepolijste oppervlak van uiterlijk bereik aan ons knagen.

Daarom is het belangrijk om geluk en verdriet, positiviteit en negativiteit diepgaand te begrijpen. Om vanuit inzicht en overzicht keuzes te kunnen maken. We begrijpen dan dat geluk niet iets is wat ons toevallig overkomt, maar iets wat we zelf kunnen creëren. Door inzicht in onze eigen denk- en gevoelswereld krijgen we weer vat op onszelf, waardoor we ons leven weer in eigen hand kunnen nemen. In plaats van geleefd te wórden, gaan we léven.


De gedachte erachter


Een bekende anekdote uit ons koude kikkerland vertelt het verhaal van twee kikkers die op een doordeweekse dinsdag per ongeluk in een grote boerenbus met melk belanden. De ene kikker denkt, terwijl hij omhoog kijkt naar het verre gat: Hopeloze zaak, dat haal ik nooit. Hij geeft de moed op, staakt zijn bewegingen, zakt naar de bodem en verdrinkt.De andere kikker zegt tegen zichzelf: ‘Rustig aan jongen, er moet een methode zijn om hieruit te komen.’ Hij kan niet meteen iets bedenken, maar door zijn aanhoudend gespartel wordt de melk dikker en dikker… totdat ze boter is geworden. De kikker zet zich af en weet zichzelf met een reuzensprong uit de melk te bevrijden.

Positief Denken is een levenshouding. Een levensstijl, opbouwend en creatief. Heb je het eenmaal onder de knie, dan wordt je hele leven anders. Zonder schaamte kun je met liefde over jezelf denken. Je bent niet langer afhankelijk van de mening van een ander. Moeilijkheden zullen zich blijven voordoen, maar je maakt er geen problemen meer van. Het worden mogelijkheden. Het is maar hoe je ertegenaan kijkt! Oftewel, hoe je erover denkt.Als een glas voor de helft met water is gevuld, is het dan halfvol of halfleeg? Het gaat om de gedachte erachter.


Positiviteit en negativiteit


In een wereld waar negativiteit vaak overheerst, is het logisch dat we ‘beter’ in negativiteit zijn geworden dan in positiviteit. Als je ziet wat we dagelijks over ons heen krijgen… ‘s Morgens, met de ochtendkrant aan de ontbijttafel, begint het al: een vliegramp, twee moordpartijen, een ontvoering en een aardbeving. ‘s Avonds voor het slapengaan nog wat infotainment en daartussenin: stress, spanning en relaties.En natuurlijk drie weken per jaar met vakantie. De ANWB-alarmcentrale weet er alles van. Die meneer die op een parkeerterrein in Spanje zijn caravan, compleet met vrouw en kinderen, afkoppelde en vervolgens in overspannen toestand wegreed, zal inmiddels toch wel weer terug zijn?Negativiteit: we zijn eraan gewend geraakt. Maar ‘normaal’ is het natuurlijk niet. Ieder mens verlangt in zijn hart naar liefde, vrede en geluk. Niemand houdt van haat, oorlog en verdriet. Er bestaat geen Vereniging Rustoverlast, maar wel een Stichting Geluidshinder. Niemand belt de politie als twee mensen van elkaar houden, wel als ze elkaar in de haren vliegen.

Een glimlach en we zijn in de wolken; een verkeerd woord en we liggen ‘s nachts te kniezen en te knarsetanden. Eenvoudigweg omdat we negativiteit niet kunnen verdragen. Maar met positiviteit kunnen we ook niet echt omgaan. Want wat doet ú als iemand u een compliment maakt over uw nieuwe jurk? U heeft ‘m zeker ook al járen. Maar als iemand de euvele moed heeft om te veronderstellen dat u die jurk waarschijnlijk al járen heeft, bent u diep beledigd.We hebben het niet gemakkelijk.


Zelfrespect


Er zijn heel wat hindernissen te nemen op weg naar geluk. Schuldgevoelens, wrok en jaloezie bijvoorbeeld, zijn gelukskillers bij uitstek. Net zoals angst, verslaving, verzwakking en arrogantie. De onderliggende reden voor al deze gevoelens is vaak een negatief zelfbeeld. Oftewel: gebrek aan zelfrespect. Oftewel: gebrek aan inzicht in je werkelijke persoonlijkheid.Want wat is het geval? Ondanks alle tegenberichten, blijk je in wezen pósitief te zijn.De redenen waarom wij soms ontevreden zijn over onszelf en onszelf niet de moeite waard vinden, liggen voor de hand. We verwijten onszelf gebrek aan moed, doorzettingsvermogen, toewijding of integriteit. En vaak is dat ook terecht. De oplossing is dan ook even voor de hand liggend als simpel: maak een vastbesloten afspraak met jezelf om je gedrag te veranderen. En voer die vervolgens uit. Je kunt namelijk alleen zelfrespect hebben als je daar een reden voor hebt.

[Uit: Geluk? Daar kom ik mijn bed niet voor uit!, Jacqueline Berg en Tijn Touber]

Voor meer informatie en data waarop de Positief Denken Cursus (vijf lessen van ruim een uur, kosteloos) gegeven wordt, zie: www.bksa.orgLeave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top