Mag Opa weer voor de klas

Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat het beroep van onderwijzer het meest gevraagd zal worden in de toekomst het. Vanaf 2007 gaat één op de drie leraren met pensioen of met de VUT. De piek van dit tekort aan leraren wordt rond 2012 verwacht. Vooral het primair en voortgezet onderwijs zullen door dit tekort getroffen worden, “zeker nu het economisch klimaat in Nederland zich zo gunstig ontwikkelt”., zo concludeert het CNV.

Uit recente artikelen blijkt dat leerlingen graag weer een leraar voor de klas willen hebben. De leerlingen van het Friesland College haalde zelfs de krant Metro met de kreet: “Wij willen weer een leraar”. Op de schoolleiding na onderkent iedereen: leerlingenbonden, vakbond CNV, de landelijke politiek deze problematiek. De veroorzaker van deze uitstroom is het ministerie van OCW. Nog steeds zijn er uitstroomprogramma’s voor leerkrachten en als je als 55 plusser weer voor vijf jaar voor de klas zou willen, dan kun je het wel vergeten: te oud. Als uw kleinkinderen in 2012 naar school gaan, komen we volgens een onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen 27.300 basisschoolleerkrachten tekort. Daarnaast ontbreken ook 19.000 2e en 3e graads leerkrachten en 11.100 1e graads leerkrachten.

Misschien dat uw kleinkind misschien zal vragen of Opa weer voor de klas mag?

Paul Rowold is voorzitter van de regio Amsterdam van Talent Plus een stichting die helpt bij het zoeken naar een baan: amsterdam@talentplus.nl.


Leave a Comment