Nooit te oud voor sociale zekerheid, maar wel voor de arbeidsmark

Wat is oud in de sociale zekerheid? Is doorwerken na het 65e levensjaar straks een keuze of een verplichting? Bestaan er nog betaalde banen voor 40-plussers?

Wat zijn de

mogelijkheden, rechten en plichten voor ouderen in de sociale zekerheid?

Al deze vragen komen aan bod op donderdag 5 april a.s. Dan vindt in de Reehorst in Ede

vanaf 10.00 uur het vijfde congres plaats van de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Het

thema tijdens dit jubileumcongres is: Ouderen en Sociale Zekerheid.

Naud van Rooij (algemeen directeur MKB Nederland) en Agnes Jongerius (voorzitter FNV) zijn

in het ochtenddeel de sprekers die hun licht over het thema laten schijnen. De

stellingname van Naud van Rooij hierbij is: Uitvoeringsinstanties zijn niet

werkgeversgericht. Agnes Jongerius neemt onder andere stelling tegen een versoepeling van

het ontslagrecht, zij poneert de stelling: Het versoepelen van het ontslagrecht leidt niet

tot meer werkgelegenheid voor oudere werkzoekenden, maar maakt deze groep alleen maar

groter.

Een van de hoogtepunten is de Ab Harrewijn-rede. Een eerbetoon aan Ab Harrewijn en zijn

grote inzet voor cliëntenparticipatie. Deze rede wordt voor de vijfde keer

uitgesproken.

De lezing staat in het licht van cliëntenparticipatie. Elk jaar wordt een persoon

uitgekozen die zeer verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van

cliëntenparticipatie. Wie dit jaar de rede uitspreekt, is nog een geheim. In de

afgelopen 4 jaar waren de redenaren: Aart Jan de Geus (minister van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid), Bert Bakker (Tweede Kamerlid D66), Raf Janssen, (scheidend directeur

van Sjakuus) en Saskia Noorman-Den Uyl (Tweede Kamerlid PvdA).

Aansluitend reikt jury-voorzitter Martin van der Krogt de Cliënt in Beeld Prijs 2007

uit. Deze bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs. De deelnemers aan het congres

bepalen wie de publieksprijs ontvangt. Het thema voor de prijs in 2007 is: De beste

bijdrage ten behoeve van het armoedebeleid. Zeer actueel nu het kabinet heeft besloten

280 miljoen te besteden ten behoeve van een ruimhartiger armoedebeleid.

De dag staat onder voorzitterschap van Marjolijn Uitzinger.

In verband met het vijfjarig jubileum brengt de LCR twee uitgaven uit. Een bundeling van

alle Ab-Harrewijn redes verschijnt op de congresdag. In het voorjaar volgt een boekje met

alle voordrachten en prijswinnaars van de Cliënt-in-beeld-Prijs.

Leave a Comment