VijftigPlusser.nl – Energie in de toekomst – 50 PLUS, ACTIEF EN GEZELLIG!

Maakt de aarde een energiecrisis door? Het antwoord is in principe ontkennend. De bekende reserves zijn ruimschoots voldoende om aan als toekomstige behoeften van de mens te voldoen, mits men kans ziet om alle energiebronnen te gebruiken. Maar kan de mens dat wel? Het is maar te hopen dat de maatschappij niet zo egoïstisch is om nu eerst alle fossiele-reserves op te maken en de energiezorgen te verschuiven naar morgen.

Aardolie is er genoeg. Alleen al de olieschalies in Colorado bijvoorbeeld bevatten meer aardolie dan alle reserves in het Midden-Oosten bij elkaar. Het is alleen erg moeilijk te bemachtigen. Het winnen kost meer dan het opbrengt. En de warmte die een gesteentekubus met zijden van 5 km onder het Jemez Plateau in New Mexico bevat, is voldoende om het wereldverbruik aan warmte voor een jaar te dekken.


Mogelijke Energiebronnen


Alle mogelijke energiebronnen samen – Olieschalies, gasschalies, steenkool, teerzanden, zonne- en aardwarmte, golven, getijden, wind en kernenergie – zouden in principe meer energie kunnen leveren dan men ooit zal gebruiken. Maar het is jammer genoeg niet zo simpel. Voordat het zover is, moeten nog talrijke technische problemen worden opgelost en verschillende nadelen worden ondervangen. Dit zal enorme investeringen kosten.

Het grootste probleem is dat de alternatieve energiebronnen verspreid voorkomen en niet geconcentreerd, zoals bij olie steenkool en gas het geval is. Als de op de aarde vallende zonnestraling niet op zo’n enorm oppervlak zou terecht komen, zou zij ruimschoots in de energiebehoefte kunnen voorzien. Omdat men nog geen uitgestrekte oppervlakten met zonnecollectoren heeft kunnen bedekken, wordt slechts een fractie van de zonne-energie benut. Hetzelfde geldt voor energie uit golven en wind. Alleen getijden energie wordt tot nu toe veelvoudig benut.

We kunnen niet veel anders doen dan afwachten. Energie is erg dus genoeg. Maar toch moeten we zuinig zijn, want de tijd dat er grootschalig gebruik wordt gemaakt van de alternatieve energiebronnen, is nog niet daar. Al met al betekent dat, dat het in theorie mogelijk is dat de aarde wel degelijk in een energiecrisis zal terecht komen, ofschoon er voldoende energie aanwezig is. Ik zet de kachel maar een graadje lager en trek wat eerder een trui aan. Alle kleine beetjes helpen nietwaar? Hebben mijn kindskinderen het misschien ook nog een beetje warm.

Hagar HagarsonLeave a Comment