Steeds meer Nederlanders wonen over de grens

Wonen over de grens wordt bij Nederlanders steeds populairder. In 2006 woonden meer dan 100.000 Nederlanders vlak over de grens met België of Duitsland. Sinds 2002 verhuizen jaarlijks ongeveer 5.000 Nederlanders naar het grensgebied in de buurlanden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Ruimtelijk Planbureau, die op 20 februari zijn verschenen op de website www.ruimtemonitor.nl van het RPB. Fiscale overwegingen en goedkopere huizen zijn de belangrijkste redenen voor wonen over de grens.


Duitse grensstreek wordt populairder


De Duitse grensstreek trekt sinds 2002 steeds meer Nederlanders aan. Woonden er in 2001 nog ruim 28.000 Nederlanders, in 2006 waren dit er al 41.000. Zij vestigen zich vooral over de grens nabij Twente, Arnhem/Nijmegen en Zuid-Limburg.

Deze verhuisstroom is op gang gekomen nadat het Nederlandse belastingstelsel het in 2001 voor Nederlanders in Duitsland mogelijk maakte hun hypotheekrenteaftrek te behouden. De gunstige prijs-kwaliteitverhouding van woningen en kavels is de voornaamste reden waarom Nederlanders zich in de Duitse grensstreek vestigen.


Meeste Nederlanders wonen over de Belgische grens


De meeste grensbewoners wonen in België. Sinds 1995 is het aantal Nederlanders in de Belgische grensstreek voortdurend toegenomen, tot zo’n 59.000 in 2006. Zij wonen vooral over de grens van Noord-Brabant en Limburg.

Voor Nederlanders ligt de aantrekkingskracht van de Belgische grensstreek in de gunstige ligging ten opzichte van de Randstad, gecombineerd met een gunstig belastingklimaat en goedkopere huizen.


Minder Belgen en Duitsers woonachtig over de grens in Nederland


Het aantal Belgen en Duitsers dat in de Nederlandse grensstreek woont, is veel geringer: 10.000 Belgen wonen nabij de Belgische grens, en 18.000 Duitsers nabij de Duitse grens. Hun aantal neemt bovendien licht af. De Belgen verkiezen bovendien een andere grensstreek dan de Nederlanders; zij zijn vooral geconcentreerd in Zeeuws-Vlaanderen. De Nederlandse grensstreek is als woonplaats minder populair bij Belgen en Duitsers, omdat de huizenprijzen hier hoger zijn dan in hun eigen land.
Leave a Comment