Vergrijzing leidt tot beperkt woningaanbod

Op 1 september 2006 is Korff de Gidts NVM Makelaardij in de regio Haaglanden gestart met een aparte service voor 55-plussers. Tussen nu en 2010 komt de grootste toename van het aantal huishoudens in de Gemeente Den Haag voor rekening van jonge ouderen van 55 tot 65 jaar. Dat betekent dat er veel vraag komt naar kwalitatief goede woningen en dat het aanbod naar verwachting te beperkt is.


60% jonge ouderen heeft eigen woning


Uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat landelijk gezien 60% van deze groep een eigen woning heeft en meer dan de helft een inkomen van modaal en hoger. Huidige trend is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Belangrijk is dus om tijdig te kiezen voor een toekomstbestendige woning waar men de komende jaren plezierig kan blijven wonen, ook met het oog op later. De nieuwe service richt zich specifiek op deze groep. Op dit moment wonen er ongeveer 112.000 personen van 55 jaar en ouder in de Gemeente Den Haag; dat is circa 24% van de totale bevolking van Den Haag.



Woonwensen 55-plussers




55-plussers geven aan dat hun woning vooral comfortabel en veilig moet zijn. Men wil een woning die qua gebruiksgemak past bij de wensen van deze actieve en ondernemende mensen. Ook winkels, openbaar vervoer en parkeerruimte in de naaste omgeving van de woning vindt men belangrijk. Woningbouwcorporaties besteden in de sociale sector apart aandacht aan 55-plussers; in de vrije sector wordt met de woonwensen van deze groep nog te weinig rekening gehouden.


Aparte aanpak voor 55-plussers


Het eerste gesprek tussen makelaar en klant vindt altijd bij de 55-plusser thuis plaats, zodat de makelaar kan horen en zien wat de klant belangrijk vindt. Na het eerste gesprek wordt met de auto een oriëntatietour langs een aantal woningen gemaakt om een goed beeld te krijgen van wat men essentieel vindt in een toekomstige woning. Daarna wordt de klant op de hoogte gebracht van geschikte woningen, waarbij niet alleen naar de NVM-site Funda wordt gekeken, maar ook naar andere grote woonsites die momenteel actief zijn op internet.


Vriendelijkheid en respect centraal


Jonge ouderen gebruiken voor het zoeken van een woning veelvuldig internet. Zij stellen echter wel prijs op extra service, aandacht, respect en een vriendelijke behandeling. Daarnaast biedt Korff de Gidts NVM Makelaardij extra service bij de verhuizing om de “gedoe-factor” zo klein mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan gratis interieuradvies, hulp bij het vergelijken en kiezen van nutsvoorzieningen en een netwerk aan vakmensen bij de inrichting van de woning.


















Leave a Comment